جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ارتباط میزان تحصیلات مادر و افسردگی نوجوانان
نتایج تحقیق جدید از وجود ارتباط میان میزان تحصیلات مادران و میزان افسردگی نوجوانان خبر می دهد.
نوجوانان از مصرف فست فود و نوشیدنی های انرژی زا پرهیز کنند
بر اساس نتایج تحقیقات جدید در ملبورن فست فود و نوشیدنی های انرژی زا نوجوانان را به سمت افسردگی و اضطراب سوق می دهد.