جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
افزایش یارانه نشریات شهرستانی
« محمدرضا دربندی »مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: یارانه نشریات شهرستانی، یک و نیم برابر افزایش خواهد یافت. وی افزود: یک شیوه نامه جدید برای یارانه مطبوعات در سال 97 تدوین شده است و در شیوه جدید، سیاست وزراتخانه مبنی بر حمایت از مطبوعات محلی است.