جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
گزارش «ایران» از افزایش خشونت در برخی مدارس کشور
یک روز از همدان خبر می‌رسد که معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد تا در کتک زدن همکلاسی شان امیر رضا مشارکت کنند و روز دیگرخبر می‌آید دانش‌آموزی که فقط 10 دقیقه با تأخیر به کلاس رفته مورد خشم معلمش قرار گرفته و با شیلنگ به جان او می‌افتد.
تنبیه دانش آموزان از خط قرمز گذشته است
خواسته هزاران مادر داغدار مانیل بعد از فرمان کشتار افراد مرتبط با مواد مخدر
سیلی از خشونت و کشتار علیه قاچاقچیان در فیلیپین به راه افتاده است و مرگ صدها نفر از قاچاقچیان اعضای خانواده آنها خواستار اجرای عدالت و پایان دادن به کشتارهای بی رویه شدند.
مواد مخدر را نابود کنید نه مردم را