جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
"نشان عالی فردوسی" به 4 هنرمند و فردوسی شناس اعطا شد.این نشان به فتح الله مجتبایی (فردوسی شناس)، سجاد آیدانلو (فردوسی شناس)، مصطفی سعیدی (نقال) و سرگئی سوفانوف (مجسمه ساز و نقاش) از روسیه تعلق گرفت.در این مراسم از کتاب 'شاهنامه ابراهیم سلطان' ترجمه 'اکرم احمدی توانا' و تابلوی خوشنویسی 'گنج خرد' اثر آقای صالحی رونمایی شد.امروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
اعطای نشان عالی فردوسی