ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
در شعارهای مردم در تجمعات اخیر این نکته نهفته بود که می‌خواستند صدایشان شنیده شود. شنیدن صدای جامعه «امید» را در آنها زنده می‌کند. «توجه به نیازها»، «گفت‌وگوی جدی»، «شنیده شدن صداها» و «کارآمد کردن جامعه» امید را به جامعه باز می‌گرداند.
تحلیل غلامرضا ظریفیان از شعارهای که در اعتراضات اخیر داده شد/ من را بشنوید!
یادداشتی از دکتر نعمت الله فاضلی (انسان شناس) پیرامون اعتراضات اخیر
نظام سیاسی در ایران امروز هنوز نتوانسته است «دستور زبان شهروندی» را جایگزین «دستور زبان شهریاری» کند. در نتیجه این چالش، بسیاری از مردم هنگام تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو و خواندن مطبوعات رسمی از درک و فهم سخنان سیاستمداران ما دچار نوعی عجز و ناتوانی و گاهی سرخوردگی و حتی رویگردانی می‌شوند. گاهی شهروندان ما از خود می‌پرسند که آیا سیاستمداران ما برای مردم ایران سخن می‌گویند؟!
با زبان «شهروندی» با مردم سخن بگوییم نه زبان «شهریاری»