جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ملخ صحرایی، میهمان ناخوانده اراضی کشاورزی اصفهان
در حالی که مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، ملخ‌های صحرایی را تهدید نمی داند، بیشتر باغ ها و مزارع کشاورزی این منطقه را این آفت فرا گرفته و باید سریعا در این خصوص اقدامات اساسی انجام شود.