جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
چرا روحانی گفت «یک اتاق برای انتخابات تصمیم نگیرد»؟
بررسی منظور رئیس جمهور از یک سخن
تحلیل سخن رئیس جمهور که گفت «چنانچه یک دستگاه و اتاق برای انتخابات تصمیم نگیرد، می‌توانیم شرایط خوبی را داشته باشیم» از نظر اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی/ واقعیت این است که متأسفانه دستگاه نظارتی که باید ضامن انتخابات سالم و رقابتی باشد، همیشه به یک جریان گرایش داشته است
القای‌ ناکارآمدی‌ دولت‌‌ ناامیدی‌ را‌‌ افزایش‌ می‌دهد
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتوگو با «ایران:
این روزها بسیاری از مسئولان کشور تأکید دارند که امید مردم به کارآمدی نظام و دولت را نباید زیر سؤال برد چه اگر سرمایه اجتماعی خدشه دار شود و بی‌اعتمادی جایگزین آن شود، عبور از مشکلات نیز سخت‌تر خواهد شد.