جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
مازندرانی ها چه نام هایی را برای فرزندانشان انتخاب می کنند؟
اطلاعات مربوط به فراوانی اسامی نوزادان در مازندران که از سوی ثبت احوال این استان منتشر شده است، نشان می‌دهد که برخی نام‌ها در حال کم رنگ شدن و یا فراموشی هستند و در عوض نام های ترکیبی ریشه دار همچنان بیشترین فروانی را به خود اختصاص داده اند.