جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
سارا اشرفی یکی از نقاشان ایرانی است که توانسته آن سوی آب‌ها برای خود اعتباری به دست بیاورد و پنجمین نمایشگاه او در سوییس حکایت از همین قدر و اعتبار دارد.
از اتاق هنری روزنامه تا نمایشگاه بزرگ در سوئیس