جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
اجرای قانون «جرم سیاسی» مشروط به اصلاحات جدی‌تر
تکرار دوباره ادغام هیأت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی
گروه سیاسی/ ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت منصفه مطبوعات، اعلام کرده از این پس «جرایم سیاسی را نیز هیأت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد.» او گفته که این اتفاق با تأکید و دستور رئیس دستگاه قضایی رخ داده است. این دستور در چارچوب اجرای قانون «جرم سیاسی» صادر شده است، قانونی که هر چند بیشتر از سه سال از ابلاغ آن می‌گذرد اما هنوز در مسیر اجرائیات دستگاه قضایی حتی یک جلسه دادگاه هم در چارچوب آن برگزار نشده است.