جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تنگناهای بودجه 98
در تدوین بودجه به دلیل وجود برخی پرداخت‌ها و هزینه‌های ثابت و مشخص، قدرت مانور کمتری وجود دارد. در بودجه 97 حدود 50 درصد از بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی شده بود.