ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
شما به داعشی‎ها چه می‌گفتید؟ نمی‎گفتید که این اغتشاشگران آشغال هستند؟ اگر بخواهید از داعشی‎ها تعبیری داشته باشید این را نمی‌گویید؟
ممدوحی: شما بودید به‌اغتشاشگران نمی‌گفتیدآشغال؟!
رئیس‌جمهور در نهمین جشنواره بین المللی فارابی:
هرکس حرف می‌زند یا اعتراضی می‌کند، یا خس و خاشاک است یا گاو یا گوساله و یا آشغال. این چه طرز حرف زدن است. چرا توهین کرده و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنیم. عده‌ای آمده‌اند و اعتراض داشتند و برخی هم از این اعتراض‌ها سوء استفاده کردند، اما نباید همه را به یک چوب برانیم، بلکه باید دقیق سخن بگوییم بخصوص در تریبون‌های مقدس دقیق‌تر حرف بزنیم چرا که ملت ما ملت بزرگی هستند
معترضان «خس و خاشاک» یا «آشغال» نیستند با جامعه مودبانه حرف بزنیم
می‌توانم بگویم که مردم چه هستند و روشن است که اگر دریایی بوجود آمده و موج این دریا «آشغال» را برده، همان فضای فتنه بوده است و اصلا کاری به اشخاص ندارم
توضیحات امام جمعه تهران درباره الفاظ بکار رفته علیه معترضان
راننده یک ون با گرفتن فیلم راننده جوان خودروی دیگری را مجبور کرد تا آشغال موزی را که در خیابان انداخته بود بردارد و در سطل زباله بیندازد.
دردسر پوست موز برای راننده جوان+فیلم