جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
اصرار بر آزمایش اضافه ممنوع
امروزه انجام تست‌های آزمایشگاهی در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها مؤثر است به‌گونه‌ای که برخی از پزشکان حتی تجویز دارو را به مشاهده نتیجه آزمایش موکول می‌کنند. از سوی دیگر دانش مردم جامعه نسبت به اصول بهداشتی و درمانی به اندازه‌ای افزایش یافته است که آنها نسبت به بررسی و کنترل سلامتی خود حساس شده‌اند.