جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
گروه حوادث/ معلم قلابی که با قرار کفالت جعلی ضامن آزادی زندانیان می‌شد، با زیرکی قاضی پرونده به دام افتاد.
آزادی زندانی با  کفیل قلابی
بدهکارترین زندانی جرائم غیر عمد استان همدان که راننده یک اتوبوس بود، پس از 6 سال تحمل کیفر آزاد شد.
آزادی بدهکارترین زندانی همدان