جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
هزینه آئین چلهم مادری صرف آزادی یک زندانی شد
هزینه برگزاری آئین چهلم یک مادر در شهر همدان، صرف آزادی یک زندانی شد.
آزادی زندانی با  کفیل قلابی
گروه حوادث/ معلم قلابی که با قرار کفالت جعلی ضامن آزادی زندانیان می‌شد، با زیرکی قاضی پرونده به دام افتاد.
آزادی بدهکارترین زندانی همدان
بدهکارترین زندانی جرائم غیر عمد استان همدان که راننده یک اتوبوس بود، پس از 6 سال تحمل کیفر آزاد شد.