جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
نقش آراد کوه در بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام ناچیز است
علیپور:
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: بر اساس آنچه که مطالعه شد، در موضوع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام نقش آراد کوه بسیار ناچیز است.
جسد یک مرد در آراد کوه پیدا شد
صبح امروز سد یک مرد 30 ساله در آراد کوه پیدا شد .