• دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
نگاه اشتباه به توسعه باعث شد بسیاری از بناهای تاریخی را از دست بدهیم

پزشکیان: احیای بناهای تاریخی علاوه بر رونق گردشگری و اشتغال آفرینی به هویت ملی ما جان دوباره می بخشد

نگاه اشتباه به توسعه باعث شد بسیاری از بناهای تاریخی را از دست بدهیم iranonline

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس گفت: بناهای تاریخی یک گنج تاریخی بزرگ برای ما هستند که در هر شهر و گوشه ای از کشور نمونه ای از آنها پیدا می شود که قابلیت استفاده اقتصادی و فرهنگی دارند. در شرایطی که ما از کمبود اماکن فرهنگی و زیر ساخت های گردشگری رنج می بریم، زنده کردن دوباره این بناها با سرمایه بخش خصوصی هم نیاز ما را در این دو حوزه تامین خواهد کرد

اخبار بیشتر