• دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
فاجعه در شادترین مراسم 500 ساله مسیحیان + تاریخچه و تصاویر جشن «ماردی گرا»

فاجعه در شادترین مراسم 500 ساله مسیحیان + تاریخچه و تصاویر جشن «ماردی گرا» iranonline

ماجرای فاجعه حمله به جشن نئواورلئان، نام یکی از رسم و رسوم مسیحیان را به زبان ها انداخت.به گزارش ایران آنلاین،ماردی گرا(در زبان فرانسه یعنی سه شنبه ی چرب) عنوان دوره ای از جشن‌های سنتی سالیانه‌است که در بسیاری کشورهای دنیا انجام میشود. به این جشن قبل از چهارشنبه ی توبه یا چهارشنبه ی چاق هم می گویند . یکی از دلایل برگزاری این جشن آن است تا قبل از آغاز ماه روزه و توبه ی مسیحیان کاتولیک از این طریق و با شادی کردن شیطان و نفس بد را از خود خارج کنند

اخبار بیشتر