• چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
اتفاقات مهم دیدار روحانی از روسیه به روایت تصویر

اتفاقات مهم دیدار روحانی از روسیه به روایت تصویر iranonline

سفر روحانی به روسیه با دیدارها، مذاکرات و نشست های مهمی همراه شد. از سخنرانی روحانی در دانشگاه بزرگ مسکو تا دیدار و گفت و گوهایش با ایرانیان و تجار فعال در مسکو و نشست خبری با رئیس جمهوری روسیه. تصاویر حاضر که ایرنا آنها را منتشر کرده است به روشنی ابعاد مختلف این دیدار مهم را بازگو می کند

اخبار بیشتر