ion

به همت 18 بانوی روستایی خانه ای متروکه به اقامتگاهی آرام و خالی از اضطراب های امروز بدل شد
عشقی که از دل تاریکی جان گرفت
موسیقی ذهن‌ها را زنده می‌کند
ملاقاتی که مسیر زندگی را تغییر داد
5 تولد دوباره در قاب زندگی
نجات زندگی با دنیای مجازی
مردی از جنس نیاز و بی نیازی
لذت زندگی در میان چالش ها
عیدانه ای که به یادگار ماند
او به دل آتش زد تا ما را نجات بدهد
نسخه لبخند برای دانش آموزان کویر
در انتظار بهار
فرشته‌ای برای امید به زندگی
از درمان بیماران تا کارآفرینی برای بیکاران
یک اقتصاد دان آلمانی در حرم مطهر رضوی مسلمان شد
لبخند ۳ بیمار به زندگی با اهدا عضو نوجوان ۱۵ ساله مهابادی
>>>