• سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
پسری  که از جان و دل مایه می گذارد تا طبیعت زادگاهش را حفظ کند

پسری که از جان و دل مایه می گذارد تا طبیعت زادگاهش را حفظ کند iranonline

به درازای هزاران سال زاگرس بود و شمار بی شمار بلوط های زیبایش. اما حالا چند سالی است که ناقوس خطر اضمحلال بلوط های زاگرس به صدا درآمده است! راستی تا حالا به این فکر کرده اید که اگر بلوط را از زاگرس و زاگرس نشین ها بگیری، این منطقه به چه برزخی تبدیل خواهد شد؟ اما امید در زندگی همواره نیرویی به مراتب برتر و قوی تر از ترس بوده است و حالا "پسر بلوط" یکی از منادیان امید در زاگرس است.

آیا خونریزی نشانه شکستگی بینی است؟

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ - 18:32
اخبار بیشتر