• دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
بانویی که بیش از 40 سال زندگیش را وقف کودکان آسیب دیده کرد

بانویی که بیش از 40 سال زندگیش را وقف کودکان آسیب دیده کرد iranonline

سال‌ها قبل خانه ای سبز با حیاطی پر از گل ها و درختان سبزتر که نوید روزهای بهاری را می داد در گوشه ای از شهرستان آمل بنا شد تا مأمنی باشد برای دختران و پسرانی که می رفت تا در هیاهوی روزگار نامهربان گم شوند.

اخبار بیشتر