• یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
افشای دروغ عجیب تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی در پسابرجام

تخریبگران ضد دولت به هر حربه‌ای متوسل می‌شوند

افشای دروغ عجیب تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی در پسابرجام iranonline

«در بخش قطعه‌سازی خودرو، 137 بنگاه کوچک و متوسط قطعه‌سازی در دولت گذشته تعطیل شدند. اما خوشبختانه با طرح‌های سال‌های اخیر، بخش زیادی از آنها از یک سال پیش به کار برگشته‌اند.»

اخبار بیشتر