• دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
مصائب دوران تحریم و گشایش های پسابرجام

سه اقتصاددان در گفت وگو با «ایران» بررسی کردند

مصائب دوران تحریم و گشایش های پسابرجام iranonline

درست در زمانی که یک سال از امضا شدن برجام می‌گذرد و نشانه‌های آن در اقتصاد ایران رخ نشان داده، بیشترین هجمه‌ها علیه دولت ایجاد شده است. این در حالی است که هم آمار و هم نظرات کارشناسان، روایت متفاوتی از حال این روزهای اقتصاد ارائه می‌دهند.

اخبار بیشتر