• سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بانک مرکزی در دوره قبل قلک دولت شده بود/ 10 میلیارد دلار در پارس جنوبی از دست دادیم

جهانگیری در تلویزیون: 120 پروژه در چهارچوب اقتصاد مقاومتی در سال جاری اجرا کردیم

بانک مرکزی در دوره قبل قلک دولت شده بود/ 10 میلیارد دلار در پارس جنوبی از دست دادیم iranonline

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با حضور در برنامه تلویزیونی ضمن تشریح عملکرد اقتصادی دولت و استراتژی سال 96 پرداخت. وی خبر داد که 120 پروژه و طرح بر مبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جاری اجرا شده است او همچنین از موفقیت برنامه مهار فساد و قاچاق در گمرک و گلوگاههای اقتصادی در سال 95 سخن گفت

اخبار بیشتر