• دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
پوست اندازی از نوع زیرساختی

مأموریت‌های جدید وزارت ارتباطات برای تغییر در شرکت زیرساخت

پوست اندازی از نوع زیرساختی iranonline

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه، از جمله تکالیفی است که برای وزارت ارتباطات در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. از هفته گذشته که این خبر به صورت جدی از سوی مقامات وزارت ارتباطات اعلام شد تحلیل‌ها و نظرات مختلفی در خصوص تحول در یکی از بزرگترین و حساس‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات منتشر یا شنیده شده است.

اخبار بیشتر