• یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
فوری/ جانشین اوباما و رهبر جدید حزب دموکرات انتخاب شد

فوری/ جانشین اوباما و رهبر جدید حزب دموکرات انتخاب شد iranonline

سرانجام جانشین باراک اوباما در جایگاه رهبری حزب دموکرات امریکا مشخص شد و تام پرز سیاستمداری که مورد حمایت اوباما و نیز خاندان کلینتون بود بر کرسی رهبری این حزب تکیه زد. این اتفاق در جریان نشست اعضای کمیته حزب دموکرات رخ داد

اخبار بیشتر