ion

ارکستر مانجین
1397/8/30 - 08:04
نقاشی‌ فکر‌ و‌ دغدغه‌ می‌خواهد
1397/8/30 - 03:55
گفت وگوی «ایران» با ناصر آراسته، نقاش:
روشنفکران این مطلب را نخوانند
1397/8/30 - 01:21
به انگیزه از راه رسیدن «روز کتابگردی»
شاعر شاعران ایرانی
1397/8/30 - 01:16
گفت‌و‌گو با جواد مجابی درباره منوچهر آتشی 13 سال پس از مرگ این شاعر
بهای سینما رفتن برای کودکان
1397/8/30 - 01:16
درباره «آهوی پیشونی سفید ۲» که این روزها در حال اکران است
اتفاق خوبی‌ست
1397/8/30 - 00:47
تصویب آیین نامه جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1397/8/30 - 00:14
در نشست خبری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر اعلام شد
روزهای خوش پاپ و حذف موسیقی ایرانی از سبد فرهنگی
1397/8/30 - 00:11
در نشست خبری ارکستر چکاوک مطرح شد:
جشن نور و نقش و نمایش در مهد تمدن ایران
1397/8/29 - 04:55
بیســت و پنجمین دوره جشــنواره تئاتر کــودک و نوجــوان در همدان آغاز شــد
هرمنوتیک را باید بومی سازی کنیم
1397/8/29 - 04:10
گفتوگو با دکتر مهیار علوی مقدم
تئاتر کودک تمرین مهارت های شهروندی
1397/8/29 - 03:16
گپ و گفتی با محمد لقمانیان هنرمند تئاتر کودک
تئاتر کودک، مرا انتخاب کرد
1397/8/29 - 02:20
با مریم سعادت به انگیزه بزرگداشتش در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان
بر‌مرکب‌ اندوه‌ سواریم
1397/8/29 - 02:04
یادداشتی بر رمان «تذکره اندوهگینان» نوشته حسام الدین مطهری
یادکردی از معمار تئاتر کودک
1397/8/29 - 01:12
دور دیگری از تئاتر کودک و نوجوان با تجلیل از جبار باغچه باغبان کلید خورد