ترامپ از تلاش پادشاه عربستان برای صلح در منطقه خبرداد
1396/3/1 - 17:50
در کنفرانس خبری با رئیس اسرائیل؛
‌افتخار می‌کنم که با لباس رفتگری وارد شورای شهر شده‌ام
1396/3/1 - 16:57
پدیده انتخابات شورای شهر رشت: