اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
یادداشت رییس کل بانک مرکزی در خصوص گزارش تحولات اقتصاد کلان

همتی: لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

همتی: لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در خصوص گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذر 1399توضیح داد.

همتی نوشت: امروز ، گزارش تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی منتشر شد . دو واقعیت آماری قابل توجه درگزارش است:

۱-رشد 15.5 درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری.

۲-توقف رشد «پول» در آذر ماه و کاهش 10.3 درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه نسبت به آبان ماه بود.

چند نکته کلیدی در مورد این آمار قابل اشاره است:

    ✓    توقف رشد«پول» و کاهش  رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان،علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.

    ✓    کنترل رشد «پایه پولی»، علیرغم شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی ، اگرچه مطلوب بانک مرکزى نیست،اما اولاً رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً، بانک مرکزى براى بهبودکنترل رشد متغیرهاى پولى،محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها را از دى ماه جاری ابلاغ نموده است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم بکار گیرد.

    ✓    امروزه ، مهمترین دست آورد علم اقتصاد در عرصه سیاست گذاری، شناخت ریشه های تورم ودرمان آن است. این مهم، نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی بوده است وآن اذعان به اینکه ۱-سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص انجام گیرد ۲-سیاست پولی مستقل و متمرکزبراهداف مصرح قانونی خود باشد ۳-بانک مرکزی متعهدبه هدف کاهش پایدارتورم باشد.

    ✓    برای تحقق این سه امر ، درکشورهایی که توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشته اند،نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و بطور مشخص ، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده و لذا، استقلال بانک مرکزی صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

/روابط عمومی بانک مرکزی

---
کپی