اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

کارگرمرده در سردخانه زنده شد

کارگرمرده در سردخانه زنده شد
آرزوکیهان

زنده شدن کارگر مرده درسردخانه پزشکان را شوکه کرد.

به گزارش ایران آنلاین به نقل از میرر، "پیتر کیگن" که مدتها بود از یک بیماری مزمن رنج می برد و به گفته خانواده اش در خانه مرده و آنها وی را به بیمارستان "کاپکاتت "  در شهر "کریچو" منتقل کردهتا کارهای کفن و دفنش انجام شود اما به یک باره در سردخانه به هوش آمده است.
به گفته پزشکان ساعتها از زمان مرگ وی گذشته و آنها هرگز تصور نمی کردند که دوباره پیتر زنده شود.
به گفته برادر کوچکتر "کیگن" یک پرستار به اوو خانواده اش گفته بود که "پیتر " قبل از رسیدن به بیمارستان مرده بود  و به همین دلیل پس از رسیدن به بیمارستان به سردخانه برده شده است.
اما هنگامیکه یکی از پرستاران قصد داشته تا به پای او فرمالین تزریق کند که بخشی از روند کفن و دفن است ناگهان به هوش آمده و شروع به گریه کرده است.

---
کپی