اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
درآمدی برحقوق بشر در اسلام

داشته‌های اسلام برای حقوق بشر جهانی

داشته‌های اسلام برای حقوق بشر جهانی

«درآمدی برحقوق بشر در اسلام» عنوان تازه‌ترین نوشته مهدی ذاکریان است که به‌همت فصلنامه مطالعات بین‌المللی در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته. این استاد حقوق و روابط بین‌الملل کتاب مذکور را با این نگاه نوشته که اسلام قادر است چه چیزی به حقوق بشر جهانی بیفزاید.

ذاکری در این کتاب به روی سه موضوع اصلی متمرکز شده است. 1. حقوق بشر چیست؟ 2. اسلام و حقوق بشر چگونه معنا می‌دهد؟ و 3. تبیین دیدگاه اسلام از حقوق بشر.

آن‌طور که در خود کتاب هم آمده نویسنده در پاسخ به این پرسش کلیدی که چگونه آشتی میان حقوق بشر و اسلام امکان‌پذیر است، پس‌از انجام پژوهش و مطالعات فراوان به این باور رسیده که جابه‌جایی تعامل شریعت اسلامی با آموزه‌های مدنی اسلامی در موضوع حقوق بشر کاهنده جنبه‌های سلبی ارتباط حقوق بشر و اسلام است.  ذاکری که افزون بر سردبیری فصلنامــه مطالعات بین‌المللی به‌عنوان استاد مدعو حقوق بشر در دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ۲ نیز تدریس می‌کند در تشریح بیشتر چرایی تألیف این کتاب به نکات دیگری هم اشـــــاره‌ کرده، ازجمله اینکــــــــه:«هنگامی‌که دشواری‌ها و تلخی‌ها به ســــــتم، استبداد و بی‌عدالتـــــی بینجامد، آنگاه انســـــان از مرز دشـــــــواری به ناامنی رسیده و حقوق او نقض می‌شود.  اینگونه است که حقوق بشر به میدان می‌آید. در کنار حقوق بشر، ادیان نیز گاه به رهایی انسان‌ها کمک کرده‌اند.  در همین زمینه است که ضرورت آشنایی با مکتب حقوقی اسلام پیش می‌آید. 
در این کتاب به سؤالاتی از این دست پرداخته می‌شود: اسلام در خصوص حقوق بشر چه دیدگاهی دارد؟ کارنامه حقوق بشری نظام حقوقی اسلامی چیست؟ در تطبیق اسلام با سایر مکاتب حقوقی معاصر به چه نتایجی دست می‌یابیم؟»  سفارش و تهیه این کتاب که در قالب ویژه‌نامه فصلنامه مطالعات بین‌المللی در پاییز 1399 منتشر شده از طریق نشانی الکترونیکی
http://www.isjq.ir/journal/subscription.form امکان‌پذیر است.

کپی