اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

 • سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

عملیات مه‌پاشی و ضدعفونی معابر شهری تبریز روز یکشنبه توسط نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی انجام شد.

عملیات مه‌پاشی و ضدعفونی معابر شهری تبریز روز یکشنبه به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا توسط نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی انجام شد./ ایرنا

 

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

 استمرار ضدعفونی در تبریز

استمرار ضدعفونی در تبریز

کپی