شجاع خلیل زاده که به تازگی از پرسپولیس راهی الریان شده در ترکیب اصلی آنها قرار دارد.

امید ابراهیمی نیز در ترکیب اصلی الاهلی قرار دارد.

ترکیب اصلی 2 تیم را مشاهده کنید./ فارس