اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

فیلم نخستین جلسه بازپرس اینترنتی در تهران

فیلم نخستین جلسه بازپرس اینترنتی در تهران

اولین جلسه بازپرسی اینترنتی در شعبه ششم دادسرای انقلاب تهران برگزار شد.

اولین جلسه بازپرسی اینترنتی در شعبه ششم دادسرای انقلاب تهران برگزار شد.

در این ارتباط ویدئو کنفرانسی دو متهم حمل و نگهداری مواد مخدر از زندان قزل حصار در جلسه بازپرسی اینترنتی حاضر و تفهیم اتهام شدند./صدا وسیما 

 

فیلم نخستین جلسه بازپرس اینترنتی در تهران

کپی