اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

امسال 58 درصد راه یافتگان به جشنواره چهاردهم در بخش موسیقی نواحی است

جشنواره موسیقی جوان و استمرار فرهنگی

جشنواره موسیقی جوان و استمرار فرهنگی

چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان هم به روزهای پایانی رسید. در این دوره کودکان و نوجوانان به تالار رودکی نیامدند، از اجراهای خود فیلم گرفتند و برای جشنواره فرستادند تا داوری شود. جشنواره برگزار شد اما گویا ارتباط و گفت و گویی را که با اجرای جوانان و حضور داوران برقرار می‌شد، با همه تکنولوژی‌های ارتباطی که مرزهای زمانی و مکانی را هم برمی‌دارند، فراهم نمی‌شود.

گروه فرهنگی / جشنواره موسیقی جوان امسال برگزار شد و به دلیل کرونا حضور نوجوانان و جوانان در جشنواره ممکن نبود اما روند جشنواره تداوم پیدا کرد.
جشنواره موسیقی جوان برای کودکان، نوجوانان و جوانان است و به موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی می‌پردازد. در واقع جشنواره امکان استعدادیابی است و در این استعدادیابی توان و هنر جوانان محک می‌خورد. از آنجا که نوجوانان و جوانان در متن آموزش و فراگیری هستند، جشنواره می‌تواند مسیری هم باشد که روند غالب و مسلط آموزش موسیقی کشور و چگونگی آن را نشان دهد.
جشنواره‌‌ای برای آینده
مشخصه دیگر جشنواره موسیقی جوان، آینده نگری است، آینده‌ای که در ادامه گذشته است. جوانانی که موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی را که پیشینه فرهنگی دارد در تعامل و گفت‌وگو با هنرمندان دنبال می‌کنند و به آینده پیوند می‌دهند. جشنواره موسیقی جوان نمونه ای است که اهمیت استمرار فرهنگی را در کشور یادآوری می‌کند و در این استمرار نقش دارد. موسیقی دستگاهی و موسیقی نواحی و همچنین موسیقی کلاسیک محور جشنواره است. موسیقی دستگاهی و نواحی امروز در جامعه چندان مورد توجه نیست و جشنواره موسیقی جوان امکانی است که تداوم این موسیقی و توجه به آن از سوی جوانان تقویت شود.
به روایت آمار
جشنواره موسیقی جوان از دوره نخست تا هفتم فقط در حوزه موسیقی دستگاهی برگزار شد. در هفتمین دوره 749 نفر متقاضی حضور در جشنواره بودند که 149 نفر به جشنواره راه یافتند. در هشتمین دوره، موسیقی کلاسیک نیز به جشنواره اضافه شد و در موسیقی دستگاهی 616 نفر و موسیقی کلاسیک 407 نفر متقاضی حضور در جشنواره بودند که 154 نفر در موسیقی دستگاهی و 99 نفر در موسیقی کلاسیک در جشنواره پذیرفته شدند.
موسیقی نواحی از نهمین دوره به جشنواره موسیقی جوان اضافه شد. در این دوره 110 نفر متقاضی حضور در بخش نواحی جشنواره بودند که 75 نفر به جشنواره راه یافتند. تعداد متقاضیان حضور در جشنواره نهم یکهزار و 196 نفر بود که 776 نفر در موسیقی دستگاهی، 310 نفر موسیقی کلاسیک و 110 نفر موسیقی نواحی بود. در نهمین دوره جشنواره در مجموع 338 نفر به جشنواره راه یافتند که 168 نفر در موسیقی دستگاهی، 95 نفر موسیقی کلاسیک و 75 نفر موسیقی نواحی بود.
 در چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان که به صورت غیرحضوری برگزار شده و در نقطه پایانی است دو هزار و 364 نفر در جشنواره شرکت کردند که 857 نفر به جشنواره راه یافتند. اگر با نهمین دوره که برای نخستین بار سه بخش موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی در جشنواره حضور داشت مقایسه شود، تعداد متقاضیان دوره چهاردهم نسبت به دوره نهم تقریباً دوبرابر شده و تعداد افرادی که به جشنواره راه یافتند بیش از دو برابر شده است. شرکت کنندگان موسیقی دستگاهی در این دوره یک هزار و 168 نفر و راه یافتگان موسیقی دستگاهی 248 نفر است در حالی که در نهمین دوره جشنواره 776 نفر متقاضی شرکت در بخش موسیقی دستگاهی بودند که از بین آنان 168 نفر به جشنواره راه یافتند. در بخش موسیقی کلاسیک نهمین دوره با چهاردهمین دوره جشنواره از نظر تعداد شرکت‌کنندگان تفاوت چندانی ندارد. در نهمین دوره 310 نفر متقاضی بخش موسیقی کلاسیک بودند که از بین آنان 95 نفر در جشنواره اجرا کردند. در چهاردهمین دوره تعداد شرکت کنندگان بخش موسیقی کلاسیک 359 نفر است که از بین آنان 110 نفر به جشنواره راه یافتند.
اما در موسیقی نواحی افزایش چند برابری شرکت کنندگان دیده می‌شود. نهمین دوره جشنواره که موسیقی نواحی به جشنواره اضافه شد 110 نفر در بخش موسیقی نواحی شرکت کردند که 75 نفر به جشنواره راه یافتند. اما در چهاردهمین جشنواره تعداد شرکت‌کنندگان موسیقی نواحی به 837 نفر رسید که نسبت به دوره نهم جشنواره نزدیک به هشت برابر افزایش دارد. تعداد افرادی هم که در این بخش به جشنواره چهاردهم راه یافتند 499 نفر است که نسبت به نهمین دوره بیش از شش برابر است.


 

کپی