اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
سال 1359(نیمه اول)

معادن کشور ملی شد

معادن کشور ملی شد
حسن مجیدی

به موجب قانون جدید معادن، کلیه معادن کشور به عموم مردم تعلق دارد و معادن به هیچ وجه به مالکیت بخش خصوصی در نمی آید...

 .وزارت صنایع و معادن، قانون جدید معادن را تنظیم و به شورای انقلاب فرستاد که این قانون در شورای انقلاب به تصویب رسید و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. در قانون جدید، معادن حق مالکیت معادن از بخش خصوصی سلب شده و اجازه بهره برداری از معادن تنها در صلاحیت دولت است.براساس قانون جدید، بخش خصوصی می تواند به صورت مقاطعه کاری و امضای قرارداد، در عملیات اکتشاف معادن شرکت نماید....
روزنامه کیهان- چهارشنبه 5 شهریور 1359
کپی
پیشنهاد سردبیر