اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

سال 1359(نیمه اول)

آرم جمهوری اسلامی به تصویب امام رسید

آرم جمهوری اسلامی به تصویب امام رسید
حسن مجیدی

حجت الاسلام اکبرهاشمی رفسنجانی دیروز صبح [جمعه 19 اردیبهشت 1359] طرح آرم جمهوری اسلامی را تقدیم امام خمینی کرد و امام آن را تصویب فرمودند.وی در یک گفت وگوی اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی در مورد این طرح گفت: گروه بررسی طرح‌های رسیده به شورای انقلاب از میان طرح ها این طرح را انتخاب کرد و شورای انقلاب نیز تصویب نمود. وی افزود: امام این طرح را پس از ملاحظه تصویب نمودند.

مفاهیم آرم

الله: مبنای فرم آرم، محتوای جمهوری اسلامی، غایت هستی و بیانگر رشد و تکامل انسان به سوی الله.
کتاب: مکتب پیشتاز اسلام، توحید و اصول پایه دین.
شمشیر (قائم میانی): نمادی از قدرت و استحکام همراه با تشدید، سمبل شدت (حدید).
ترکیب و بیان فرم کلمه الله با چهار هلال: یاد آور فرم گیاهی است (رشد).
پنج جزء اصلی آرم: نشانه پنج پایه اسلام و توحید در میان حکم عمود و ساقه اصلی است.
ترکیب کاملاً متقارن شکل: بیانگر تعادل و توازن (میزان).
لااله الا الله: عصاره ای از کلمه توحید، نفی همه ارزش های طاغوتی و ضد تکاملی و نفی همه قدرت ها و ابرقدرت ها (سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی).
کره زمین و الله: مبارزه در جهت برقراری جامعه توحیدی و حکومت جهانی مستضعفین.
رنگ آرم سبز: سمبل رشد.
این طرح توسط آقای حمید ندیمی تهیه شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی- شنبه 20 اردیبهشت 1359
کپی
پیشنهاد سردبیر