اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

سروده شاگرد محمدرضا شجریان در سوگ استادش

سروده شاگرد محمدرضا شجریان در سوگ استادش

یکی از شاگردان محمدرضا شجریان در سوگ استادش شعری را با نام «آوای وطن» سرود.

 فراز اصفهانی از شاگردان محمدرضا شجریان در سوگ استاد خود شعری را برای استاد آواز ایران سرود.

این شعر در قالب مستزاد و آراسته به صنعت ادبی توشیح است که در ادامه می‌خوانید:

آوای وطن

 

شمع هنر و فرّهی نای وطن رفت     

                                     آوای وطن رفت

                                               افسوس که روح "غزل ناب" زتن رفت

                                                                                       آوای وطن رفت

جان خسته  و آزرده  ز  بیداد  زمانه              

                                         اکسیر یگانه

 

                                                   آن بلبل مستِ  طرب افزای فکن  رفت 

                                                                                      آوای وطن رفت

راوی "ادب" ، "جان جهان " " مرغ سحر" خوان     

                                                  آن خسرو فرزان

                                           با " شور" و " نوا " نغمه ارباب سخن رفت

                                                                                      آوای وطن رفت

یاران  همه  خواندند  سرود  غم  هجران     

                                                در" کلبه احزان "

 

                                              خنیاگر  آزادی  این  دیر  کهن   رفت    

                                                                                      آوای وطن رفت

از جان به " فراز " است، طنینِ " ربنا " یش

                                                 آوای ثنایش

                                       " پویا " به ره  و" مِهر" به سر، نی بِشِکن رفت

                                                                                      آوای وطن رفت

نظمی که  بیفکند  به  کاخ  خوش  آواز      

                                               دراوج زپرواز

 

                                                    فردوسی طوسی زمان بود و زمن رفت

                                                                                      آوای وطن رفت

منبع :ایلنا
 

کپی