اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
یک بیعت تاریخی

ما قطره‌ای از ارتش تو هستیم، خمینی

ما قطره‌ای از ارتش تو هستیم، خمینی

روز پنجشنبه نوزدهم بهمن 1357 هزاران نفر از پرسنل نیروهای مسلح برای اولین بار به‌صورت جمعی و با اونیفورم نظامی در خیابان ایران و خیابان‌های اطراف اقامتگاه امام خمینی رژه رفتند و امام به ابراز احساسات آنها پاسخ گفت.

 
تصویر دیدار نیروهای مسلح و همافران را که به حالت احترام نظامی مقابل امام خمینی ایستاده بودند روزنامه کیهان در صفحه اول خود چاپ کرد و نوشت: «در این مراسم از همه نیروها و همچنین همافران شرکت داشتند و مراسم ابراز وفاداری به‌صورت رژه انجام گرفت.
 نیروهای مسلح در این رژه، عکس‌های امام خمینی و مهندس مهدی بازرگان را در دست داشتند و پلاکاردهایی که نشان دهنده رسته و نیروهای مربوطه بود، حمل می‌کردند. نظامیان شعار می‌دادند: «ما قطره‌ای از ارتش تو هستیم، 
خمینی»
کپی
پیشنهاد سردبیر