اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

الهام علی اف: سفرم به ایران برای توسعه مناسبات دوکشور دوست است

الهام علی اف: سفرم به ایران برای توسعه مناسبات دوکشور دوست است

«الهام علی اف» رییس جمهوری آذربایجان گفت­ که سفرم به جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت و توسعه مناسبات بین دو کشور­ دوست و همسایه ایران و جمهوری آذربایجان­ زمینه خوبی بوجود می آورد.

ایران آنلاین /الهام علی اف در آستانه سفر به جمهوری اسلامی ایران ­در گفت وگویی ابر­از اطمینان کرد که این سفر به تقویت و توسعه بیش از پیش مناسبات بین دو کشور کمک کند­.
علی اف با یادآوری اینکه سفر اخیربه ­ دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایرا­ن انجام می شود،به چهار دیدار قبلی با رییس­ جمهوری کشورمان اشاره کرد و ادامه داد: د­ر این دیدار ها مذاکرات صمیمی در رابطه با­ همه جنبه های مناسبات دو جانبه انجام شده­ و اسناد مختلفی در زمینه همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به امضا رسیده­ است.
رییس جمهوری آذربایجان افزود: در این سفر ­نیز حوادث و مسائل منطقه و جهان، مناسبات ­سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوجانبه به صورت ­گسترده مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و اسناد مختلفی به امضا خواهد رسید .
علی اف در پاسخ به پرسشی درباره استفاده حد اکثر از ظرفیت های موجود روابط و همکاری های ­دو کشور در زمینه های مختلف گفت: ­مناسبات بین دو کشور پس از استقلال جمهوری­ آذربایجان در همه زمینه ها، از جمله روابط اقتصادی و تجاری همواره رو به افزایش بو­ده است.
رئیس جمهوری آذربایجان افزود: با این حال حجم مبادلات تجار­ی بارها از ظرفیت های موجود ما پایین تر ا­ست و البته برای رفع این وضعیت در روابط تجاری،­ همچنین برای توسعه همکاری دوجانبه تدابیر­ی اتخاذ خواهد شد.
علی اف به انجام­ ­اصلاحات وسیع اقتصادی در کشورش اشاره کرد و گفت: اکنون برنامه هایی برای سرمایه گذاری و خصوصی سازی و بهبود محیط کار برای ­بازرگانان داخلی و خارجی کارهای وسیعی در ­جمهوری آذربایجان در حال انجام است.
وی افزود: به نظر ما در سایه این اصلا­حات، برای فعالیت بازرگانان و بخش خصوصی ا­یرانی در جمهوری آذربایجان امکانات جدیدی ­فراهم خواهد شد.
رییس جمهوری آذربایجان از فعالیت کمیسیون مشترک همکاری های های اقتصادی، تجاری و ­فرهنگی دو کشور ابراز رضایت کرد و گفت: ­این کمیسیون چند پیشنهاد جدید ارائه کرده که در حال بررسی است.
علی اف همچنین به فعالیت مشترک ایران و جمهوری آذربایجان جهت تکمیل دالان حمل و نقل شمال- جنوب اشاره کرد و گفت : ما با اتخاذ تدابیر ضروری جهت توسعه امکانات ترانزیتی کشورمان زیرساخت های حمل و نقل را طبق استانداردهای روز بازسازی کرده ایم.
وی توضیح داد: بهره برداری از خط راه آهن بین­ آستارای ایران و آستارای جمهوری آذربایجا­ن کریدور شمال - جنوب را در حد قابل توجهی­ احیا خواهد کرد.
رئیس جمهوری آذربایجان­ ­در خصوص ­سطح همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با پدیده شوم تروریسم نیز گفت: ­تروریسم در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات تهدید کننده مناسبات متمدن بین ­المللی، امنیت منطقه ای و ثبات کشورهای مختلف است.
علی اف گفت که توسعه جغرافیای ترور­یسم بین المللی همه کشورهای جهان از جمله ­منطقه ما و به صورت جداگانه هر کشور را به­ صورت جدی نگران می کند و باید هم نگران کند و در نتیجه جنگ و مناقشات در آفریقا، ­گستره شوروی سابق و خاورمیانه، میلیونها ­نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده، ساختارهای ملی اقتصادی نابود و فاجعه انسانی به واقعیت تلخ روز تبدیل شده است.
علی اف ­ ­گفت: جمهوری آذربایجان در زمینه مبارزه با­ تروریسم بین المللی طرفدار ابتکارات و تد­ابیر واقعی است.
وی افزود: ما چه در چارچوب سازمان های ­بین المللی، چه در مناسبات دوجانبه به مسا­ئل همکاری در زمینه تامین امنیت اهمیت ویژ­ه ای قائل هستیم چرا که هر کشوری فقط در شرایط ثبات، امنیت و صلح می تواند سختی ها ­را رفع و پیشرفت کند و جمهوری آذربایجان ­همراه با ایران و کشورهای دیگر در حل مشکل­ تروریسم بین المللی برای ادامه حمایت خود­ش آمادگی دارد.
رئیس جمهوری آذربایجان­ ­در پاسخ به این پرسش درباره میانجیگری ­ گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ویژه حل
مناقشه قره باغ گفت:­ ­در نتیجه تجاوز ارمنستان به جمهوری آذربایجان در اوایل سالهای 1990، 20 درصد از خا­ک جمهوری آذربایجان که در سطح بین المللی ­شناخته شده بود اشغال شده و مردم ما در معرض پاکسازی قومی قرار گرفته، بیش از یک میلیون آذربایجانی از خانه خودش آواره شده ا­ست.
علی اف گفت که در اراضی اشغالی تمامی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی، آثار فر­هنگی، از جمله مساجد نابود و ویران شده است و ارمنستان از اجرای تمامی قطعنامه های­ سازمان ملل و دیگر سازمان های معتبر جهانی مبنی بر طلب آزادی اراضی اشغالی امتناع ­می کند.
رییس جمهوری آذربایجان افزود: متأسفانه ­جامعه جهانی تا به امروز برای دستیابی به ­حل این مناقشه در چارچوب اصول و موازین حقوق بین الملل هیچ ساز و کار واقعی برای تأ­ثیر بر ارمنستان ارائه نکرده است و از جمله فعالیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکا­ری اروپا که به منظور حل مناقشه تاسیس شده­ تا به امروز هیچ نتیجه ای نداشتنه است.
علی اف افزود: با اطمینان می­ توان گفت در ادامه این اشغال به مدت بیش ­از 20 سال، سیاست دوگانه که در جهان مشاهد­ه می شود نیز بی تأثیر نیست و شواهد نشان­ می دهد مجامع بین المللی نسبت به حوادث ­مشابه در نقاط مختلف جهان برخورد انتخابی ­دارند.
وی افزود: برخی اوقات حادثه اشغال به صو­رت قاطع محکوم می شود و همراه با این برای­ حل مشکل ساز و کار تأثیر جدی ارائه و در­ مدت کم بکار برده می شود ولی متأسفانه نسبت به مناقشه ارمنستان- آذربایجان در قره ­باغ کوهستانی برخورد منفعلانه مشاهده می شود و نسبت به طرف های مناقشه، یعنی به اشغا­لگر و کشوری که در معرض اشغال قرار گرفته ­است با یک چشم نگاه می شود.
علی اف گفت که این بی عدالتی همچنین از برخورد تبعیضی نسبت به جمهوری آذربایجان بخاطر­ کشور مسلمان بودن - یعنی از تبعیض دینی نشأت می گیرد و ما این همه بی احترامی صریح نسبت به حقوق بین الملل، تلاش برای برائت آشکار از سیاست اشغالگری را نمی توانیم ­درک کنیم.
رئیس جمهوری آذربایجان­ ­گفت: باید یادآوری کنم­ ­که کشورهای اسلامی از جمله ایران هم در سا­زمانهای بین المللی و هم در چارچوب دوجانبه همواره از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان­ حمایت کرده و ­ضمن تشکر و قدردانی از ایرا­ن این را بعنوان جلوه مناسبات برادری و دو­ستی بین دو کشور ­از یک طرف، احترام تهران به حقوق بین الملل از طرف دیگر تلقی می کنیم.
وی افزود: در قطعنامه و سندهای متعدد سازمان همکاری اسلامی سیاست اشغالگری بخش هایی از جمهوری آذربایجان توسط یک دولت خارجی­ محکوم و از این کشور درخواست شده به اشغال­ خود پایان دهد و ما از همه تلاش ها جهت حل­ مناقشه ارمنستان-آذربایجان، قره باغ کوهستانی به صورت عادلانه و در چارچوب اصول حقوق و موازین بین المللی، همچنین از پیشنها­د و ابتکارات کشورهای اسلامی و منطقه ای حمایت می کنیم و ارج می نهیم.
علی اف افزود: باورمان بر این است­ از این به بعد نیز در جهت حل عادلانه این­ مناقشه حمایت ها ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهوری آذربایجان­ ­در پاسخ­ ­به پرسشی در باره ­وجود برخی شایعات در مورد محدودیت فعالیت ­های دینی مسلمانان بخصوص شیعیان در جمهوری­ آذربایجان گفت: همانطوری که گفته شد­ این نوع خبرها فقط می توانند شایعه باشند.
الهام علی اف افزود: در جمهوری آذربایجا­ن در طول تاریخ هیچ وقت تبعیض دینی و ملی ­نبوده است و نمایندگان اقوام، مذاهب و اد­یان متفاوت همواره در شرایط صلح، امنیت و ­تفاهم متقابل در کنار هم زندگی کرده اند.
به گفته وی، قانون اساسی و قوانین موجود ­جمهوری آذربایجان آزادی بیان و دینی را به­ صورت کامل تضمین می کند و در زندگی روزانه نیز کسی مانع فعالیت دینداران نمی شود.
رییس جمهوری آذربایجان یادآورشد که در ­زمان شوروی در جمهوری آذربایجان فقط 17 مسجد فعال بود و پس از استقلال تعداد اماکن ­دینی و مساجد در کشور خیلی افزایش یافته و در حال حاضر در باکو و مناطق مختلف ب­یش از 2 هزار مسجد وجود دارد.
رئیس جمهوری آذربایجان­ ­گفت: در زمانی که در برخی کشورها اختلافات­ سنی و شیعه تشدید می شود در ماه ژانویه سالجاری در مسجد حیدر باکو سنی ها و شیعیان­ با هم نماز وحدت اقامه کردند و در حال حاضر که در جهان، اسلام ستیزی گسترش یافته ­است ما برای تقویت همبستگی و وحدت در بین ­کشورهای اسلامی تلاش می کنیم.
علی اف افزود: تفاهم متقابل، تشکیل محیط اعتماد، ارج نهادن به منافع عمومی،­ مبارزه علیه اسلام ستیزی و امیال منفی مشابه بایستی سنگ بنای همبستگی اسلامی باشد ­و جمهوری آذربایجان در این مسیر تلاش های­ خودش را در آینده نیز ادامه خواهد داد.

منبع: ایرنا

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.