اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛

استانداردهای تمرینات ورزشی سالمندان تدوین شد

استانداردهای تمرینات ورزشی سالمندان تدوین شد

استانداردهای فعالیت بدنی و بسته های آموزشی ـ تمرینی برای زنان و مردان سالمند ایرانی تدوین شد.

طرح پژوهشی "تهیه استانداردهای فعالیت بدنی و بسته های آموزشی ـ تمرینی برای زنان و مردان سالمند ایرانی" توسط دکتر محمد فرامرزی استادیار دانشگاه شهرکرد خاتمه یافته است.

این مطالعه با هدف تهیه استانداردها و بسته های آموزشی تمرینی سالمندان زن و مرد ایرانی انجام گرفته است. با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در جهان و ایران، پیش بینی شده است تا سال 1410 حدود 25 تا 30 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل دهند. سالمندی فرایندی پیچیده شامل متغیرهای زیاد (مانند ژنتیکی، عوامل سبک زندگی، بیماری های مزمن) است که با یکدیگر در تعامل هستند و نحوه سالمند شدن افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. شواهد پژوهشی معتبر به طور قوی از ارتباط بین افزایش سطح فعالیت بدنی و شرکت در فعالیت های ورزشی و بهبود سلامت در افراد سالمند حمایت می نماید. شرکت در فعالیت بدنی منظم (هر دوی فعالیت های ورزشی هوازی و قدرتی) پیامدهای مطلوب زیادی ایجاد می کند که در سالمندی سالم دخالت دارند. 

مطالعات نشان داده است، در بیشتر کشورهای جهان و از جمله ایران، تعداد بسیار کمی از سالمندان حداقل مقادیر توصیه شده فعالیت بدنی را انجام می دهند. عدم انجام فعالیت بدنی در بسیاری از بیماری های مزمنی که در سالمندی رخ می دهد از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته، دیابت قندی، بیماری های تنفسی، بیماری آلزایمر، پرفشار خونی و سرطان دخالت دارد. فعالیت ورزشی منظم و افزایش آمادگی هوازی با کاهش مرگ و میر و ناتوانی همراه است و مشخص شده است بیماری و ناتوانی را کاهش و کیفیت زندگی افراد سالمند را بهبود می دهد.

بسته تهیه شده شامل انواع تمرینات برای سالمندان شامل: گرم کردن و سرد کردن، تمرینات هوازی و بی هوازی، تمرینات روی زمین، نشسته و با استفاده از دیوار، تمرینات مناسب افراد مبتلا به بیماری مزمن و اختلالات جسمانی، تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی است. پژوهش همچنین بر اصول طراحین تمرینات و برنامه تمرینی برای سالمندان کار کرده است.

همچنین پژوهشگاه تربیت جهت همکاری با سازمان های مختلف برای ارائه نتایج کاربردی طرح مذکور همکاری خود را اعلام می نماید./ روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کپی