اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
سال 1348(نیمه اول)/ صادرات ایران از مرز ۲۰۰ میلیون دلار تجاوز کرد

حد نصاب جدید برای صادرات کشور

حد نصاب جدید  برای صادرات کشور
حسن مجیدی

بموجب آخرین آمارهای رسمی که درباره صادرات کشور طی سال ۱۳۴۷ انتشار یافت، صادرات ایران در این سال، حد نصاب تازه‌ای به‌دست آورده و از مرز ۲۰۰ میلیون دلار گذشته است. براساس این آمارها در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۴۷ جمعاً متجاوز از ۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیاردریال (حدود ۱۹۵ میلیون دلار) از گمرکات کشور صادر شده است. ارزش صادرات کشور در یک ماهه اسفند 1347 نیز قطعاً از 5/1 میلیارد ریال (حدود ۲ میلیون دلار) تجاوز می‌کند و بدین ترتیب صادرات ایران در سال 1347 به متجاوز از ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

 صادرات فرش
مهم‌ترین رقم صادراتی ایران در سال 1347 کماکان به صادرات فرش اختصاص داشته و طبق آمارهای رسمی تا پایان بهمن ماه گذشته جمعاً متجاوز از ۳۷۶۲ میلیون ریال فرش صادر شده است.
صادرات پنبه و خشکبار نیز در سال گذشته در میان سایر اقلام مهم صادراتی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را دارا بوده است. به موجب آمارهای مذکور، تا پایان بهمن ماه 1347 معادل ۲۵۶۳ میلیون ریال پنبه و ۱۷۲۰ میلیون ریال انواع خشکبار از سراسر کشور صادر شده است.
 
سایر اقلام
ارزش صادرات سایر اقلام صادراتی ایران تا پایان بهمن ماه 1347 به این شرح گزارش شده است.
- پوست و چرم ۸۵۳ میلیون ریال.
- سنگ های معدنی ۳۳۱ میلیون ریال.
- خاویار ۳۴۲ میلیون ریال.
- کتیرا ۲۴۰ میلیون ریال.
- زیره ۱۷۹ میلیون ریال.
- روده ۱۵۷ میلیون ریال.
- پشم و کرک ۱۹۰ میلیون ریال.
- ریشه شیرین بیان ۷۴ میلیون ریال.
- سیمان ۱۸ میلیون ریال.
- کفش ۱۶۷ میلیون ریال.
- روغن نباتی ۳۸۶ میلیون ریال.
- لینتر[کرک‌های تخم پنبه] ۴۷ میلیون ریال.
- گندم و سایر کالاها ۲۸۰۳ میلیون ریال.
به‌طوری که ارقام فوق نشان می‌دهد، در سال 1347 سهم قابل توجهی از صادرات کشور به صدور دو کالای مصرفی صنعتی اختصاص یافته است. این کالاها عبارتند از: کفش و روغن نباتی که صادرات آن نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۶ میلیون ریال و ۱۶ میلیون ریال افزایش داشته است.
ضمناً درسال گذشته مقادیر قابل توجهی کالاهای صنعتی دیگر از جمله انواع اتومبیل، یخچال، کولر و اجاق گاز به کشورهای بلوک شرق صادر شده است.
روزنامه آیندگان- دوشنبه4 فروردین ۱۳۴۸
کپی