اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

سال 1347(نیمه دوم)

افتتاح اولین مرکز طبی کودکان در ایران

افتتاح اولین مرکز طبی کودکان در ایران
حسن مجیدی

ساخت بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1339 توسط دکتر حسن اهری پیشنهاد شد. «از آنجایی که هنوز قریب به نصف جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند و با توجه به ارزش سلامتی این سرمایه‌های کشور از مهر ماه سال 1339 فکر ایجاد چنین مرکزی را دنبال کردیم.

  آقای دکتر احمد فرهاد رئیس دانشگاه تهران و دانشکده پزشکی وقت موافقت کرد برابر مبلغی که از جمع‌آوری اعانات تأمین شود، از طرف دانشگاه تهران نیز اعتباری در اختیار ما بگذارد.لازمه جلب این کمک، جمع‌آوری کمک‌هایی از طرف مردم بود و به همین جهت آماری از مرگ ومیر اطفال و وسایل موجود تهیه کردیم و به برخی سازمان‌ها و افراد نیکوکار فرستادیم. اما رقم این کمک‌ها برای ایجاد مرکزی که در نظر داشتیم، کافی نبود. ناچار دست به دامان سازمان‌های مختلف دولتی شدیم.اغلب سازمان های دولتی وعده مساعدت می‌دادند تا اینکه سازمان برنامه با اعتبار 142 میلیون و 275 هزار ریال برای ساختمان تأسیسات و تجهیزات این مرکز کمک مؤثری به ما کرد. در تأمین تجهیزات طبی، شیرو خورشید سرخ ایران ما را کمک کرد و خلاصه با کمک این سازمان ها و جمعیتی به نام جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان مطابق مقاوله نامه‌ای که بین این جمعیت با دانشکده پزشکی دانشگاه تهران با همکاری و تشریک مساعی دکتر جهانشاه صالح امضا شد و اداره این مرکز به عهده جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان واگذار گردید.» (1)
عملیات ساخت بیمارستان از مهر سال 1342 آغاز و در28 اسفند ماه 1346 مصادف با عید سعید غدیر دو واحد درمانگاهی فیزیوتراپی و دندانپزشکی این مرکز به بهره‌برداری رسید و به‌دنبال آن در اردیبهشت سال 1347 درمانگاه بهداشت کودکان و در شهریور همان سال درمانگاه بیماری‌های کودکان و بخش یک بستری بیماران آماده گردید. سرانجام روز چهارشنبه پانزدهم آبان سال 1347 سایر بخش‌های بیمارستان، آماده و بیمارستان رسماً افتتاح شد. دکتر اهری در سال ۱۳۴۹ درگذشت و پس از درگذشت ایشان، دکتر محمد قریب اداره مرکز طبی کودکان را بر عهده گرفتند و با زحمات وی طب کودکان روز به روز به پیشرفت خود در ایران ادامه داد.
 1-  روزنامه اطلاعات - شنبه 18 آبان 1347
کپی
پیشنهاد سردبیر