اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

برنامه‌های درسی جمعه ۴ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی جمعه ۴ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۴ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۱:۱۰تا۱۱:۳۵ریاضی وزندگی بامحوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۵تا۱۲:۰۵علوم تجربی وزندگی بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۵تا۱۲:۳۰توانمندسازی معلمان یادگیری مبتنی بربازی

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۲:۵۵اولیا ومعلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت ۱۲:۵۵تا۱۳:۲۰اولیا وکودکان پایه اولی مهارت های فرزندپروری

ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۴۵فارسی ونگارش (مقدماتی) ویژه دانش آموزان ناشنوا


متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ کار و فناوری پودمان نوآوری و فناوری قسمت دوم پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠  کار و فناوری پودمان کاربا فلزات  قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کار و فناوری پودمان الگوریتم قسمت دوم پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۵


متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  تفکر و سواد رسانه ای / درس انتخابی پایه١٠ مشترک تمامی رشته ها     

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی پایه ۱۱علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی


شبکه چهار:

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی

/ ایسنا 

 

 

کپی