اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

رنگ‌های پاییز (15)

رنگ‌های پاییز (15)
آرام مرتضوی پژوهشگر و روان‌درمانگر تحلیلی

تابستان گذشت و این اولین مقاله پاییزی ماست هم چنان که با تغییر فصل اثر گذاری رنگ ها تغییر می کند ما نیز به طیف کم رنگ نور رسیده ایم، آنچه تا به حال معلوم و مشخص است طیف نور و رنگی که ما می بینیم به صورت کاملاً عمیق در روان ما اثر گذار است،

 بر نحوه درک ما از جهان هستی تأثیر می گذارد، عواطف و احساسات ما را تغییر می دهد و همانگونه که قبلاً نیز گفته شد با آگاهی از نحوه و چگونگی این اثر گذاری ما می توانیم کاربردهای درمانی رنگ و نور را بهتر درک کنیم و با همین شیوه رفته رفته از ظرفیت های این جوهر ناب در زندگی روزمره استفاده کنیم. همان گونه که قدم زنان هرچه در پهنای زمین بود نظاره کردیم به گستردگی رنگ ها در پهنه زمین نظر افکندیم چندی است که قصد بر آن است پهنای آسمان و آنچه را در آن است جست وجو کنیم. همان طور که اشاره شد در حال تحلیل کردن انتهای کم رنگ طیف نور هستیم و نرم نرمک به پایان طیف نور و رنگ و اثر روان شناختی آن می‌رسیم. آبی فیروزه ای و جلالش را بررسی کردیم و آبی را در آرامش دریا به نظاره نشستیم و اینک به نیلی می‌رسیم که رنگی خاص است و از آبی و بنفش تشکیل شده است. این رنگ در اصل از گیاه نیل ساخته می شود. این رنگ زاده یک فضای بی انتهاست و می تواند فضایی بی کران و زمانی
بی انتها را ایجاد کند. از خصوصیات این رنگ می توان به فضایی اشاره کرد که این رنگ ایجاد می کند تا بتوان در آن به تعمق رسید و به درون انسان نگریست. نکته مهم در رابطه با اثر تحلیل این رنگ های فرعی در نقاشی این است که نمی توان به درستی متوجه شد که این رنگ ها در نقاشی فرد چه چیز را نشان می دهند و فرد در چه حالی از این طیف از رنگ ها استفاده می کند آیا اثری اصلی دارد یا اثری مکمل اما هرچه هست نشانه فضایی معنوی است. منظورم از فضای اصلی احساسی است که از استفاده رنگ های اصلی پدید می آید. هیجان ناشی از رنگ های اصلی مشخص است اما احساساتی که در استفاده از رنگ های دیگر بروز می کند ناشناخته است. در رنگ درمانی عقیده بر این است که پرتوی نور نیلی سرد است. از خصوصیاتی که در رنگ های سرد وجود دارد می تواند به کند کنندگی اشاره کرد. این رنگ بند آورنده خون است و می تواند در جسم فیزیکی بیهوشی را القا کند. پس به راحتی می توان درک کرد که این خاصیت موجب می شود که مسکنی باشد بسیار قوی برای برخی دردها. در رنگ درمانی برای پالایش جریان خون نیز به کار می رود. کاهش تنش، انقباضات عضلانی، انقباضات ماهیچه ای، درد عصب و بی خوابی را بر طرف می کند. این رنگ چون خاصیت کند کنندگی دارد بهتر است در زمانی که فرد از لحاظ مود پایین است، استفاده نشود. با این توضیحات کم کم می بایست آماده شویم برای تجربه رنگ هایی که بیشتر در نور درمانی حائز اهمیت هستند.

کپی