اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

سال 1346(نیمه دوم)

گاری های تهران جمع آوری می شود

گاری های تهران جمع آوری می شود
حسن مجیدی

به دستور دولت و به موجب تصمیمات کمیسیون تاکسیرانی گاری های تهران جمع آوری و بجای آنها موتورهای بارکش شروع بکار می کنند.
روزنامه اطلاعات - دوشنبه 3 مهر۱۳46
 
کپی