اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

سال 1345(نیمه اول)

آگهی مسابقه طرح ساختمان شهیاد

آگهی مسابقه طرح ساختمان شهیاد
حسن مجیدی

دفتر شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران تهیه طرح ساختمانی به نام شهیاد آریامهر را بین آرشیتکت‌های ایرانی با شرایط زیر به مسابقه می‌گذارد

 1- طرح‌ها باید تا دهم آبان ماه ۱۳4۵ به دفتر شورای مرکزی خیابان پاستور شماره ۵۷ در مقابل رسید تسلیم گردد.
٢- نقشه میدان محل ساختمان در دفتر جشن شاهنشاهی به تقاضاکنندگان تسلیم خواهد شد.
٣- بنا باید به تناسب میدان طرح گردد ولی حداکثر ارتفاع ساختمان (از نظر مجاورت فرودگاه) از چهل و پنج متر نباید تجاوز کند.
4- شرکت کنندگان در مسابقه از نظر انتخاب سبک و مصالح ساختمانی و اندازه‌ها آزاد هستند.
5- نقشه‌ها باید به مقیاس یک صدم و شامل نماها، مقطع‌ها و پلان‌های مختلف باشد.
6- طرح‌های رسیده در یک هیأت داوری از مهندسین عالی مقام ایرانی و خارجی رسیدگی و برنده مسابقه تعیین خواهد گردید.
۷- با برنده مسابقه در صورتی که طرح او مورد تأیید و تصویب قرار گیرد، قرارداد لازم برای تهیه نقشه‌های اجرایی منعقد خواهد گردید.
روزنامه اطلاعات- شنبه ۱۲ شهریور 1345
کپی