اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
سال 1343(نیمه اول)

تعطیلی اصناف در روزهای جمعه

تعطیلی اصناف در روزهای جمعه
حسن مجیدی

در پی درخواست کسبه تهران در خرداد سال 1343 و با موافقت کنگره بزرگ اصناف، برای نخستین بار طرح تعطیلی روز جمعه اصناف کشور که تا اوایل دهه چهل تعطیلی نداشتند، در تهران و شمیرانات از مرداد همان سال به اجرا درآمد.

 اعلامیه شورایعالی اصناف
اولین هفته طرح اجرای تعطیل جمعه اصناف در سراسر شهر تهران و شمیرانات با نتیجه‌ای درخشان و با اتحاد و اتفاق کامل پیشه وران واصناف برگزار شد. از دو ماه پیش که به درخواست نمایندگان یکصد هزار نفر پیشه ور تهران و بنا به تصمیم کنگره بزرگ اصناف، تلاش خود را مصروف تهیه طرحی برای تعطیل جمعه کرد، تا هفته گذشته که کمیته مأمور تهیه و اجرای طرح با همکاری شورایعالی اصناف و اتاق بازرگانی تهران طرح را با موافقت شهرداری تهران تصویب نمود و در اولین هفته طرح تعطیل جمعه با موفقیت قاطع و درخشان اجرا شد.
 روزنامه اطلاعات - شنبه ۲4مرداد ۱۳4۳
کپی
پیشنهاد سردبیر