اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
سال 1342(نیمه دوم)/ تیرباران طیب و اسمعیل رضایی

ایستاده در برابر چوخه

ایستاده در برابر چوخه
حسن مجیدی

ساعت شش و پنج دقیقه بامداد روز شنبه 11 آبان سال 1342 «طیب میرطاهری» معروف به «طیب حاج رضایی» 53 ساله و «حاج محمد اسمعیل رضایی» ۳۸ ساله دو نفر از محکومین واقعه روز پانزده خرداد 1342 که در روز 27 مرداد همان سال در دادگاه عادی ویژه شماره یک لشگر یک گارد به ریاست «سرتیپ حسین زمانی» و کارمندی «سرهنگ ستاد مهدی احترامی»، «سرهنگ ستاد مهدی رحیمی»، «سرهنگ دو ستاد محمد حسن خالصی» (کارمند علی البدل) به دادستانی«سرهنگ ستاد احمد دولو قاجار» و پس از سیزده جلسه رسیدگی به اتهام برهم زدن نظم و امنیت عمومی در روز ۱۵ خرداد و به استناد قسمت اول ماده ۷۰ قانون مجازات عمومی در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به اعدام محکوم شده بودند، پس از ابرام حکم در میدان تیر پادگان حشمتیه تیر باران شدند.
روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان – شنبه 11 آبان 1342
---

 

کپی
پیشنهاد سردبیر