اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
سال 1342(نیمه اول)

بازار تهران از امروز باز شد

بازار تهران از امروز باز شد

از بامداد امروز بازار تهران پس از چند روز تعطیلی فعالیت عادی خود را بار دیگر آغاز کرد.

  از ساعت 5 بامداد بتدریج کسبه و بازاریان به سوی خیابان بوذرجمهری، سبزه میدان و بازار روانه شدند.بتدریج که آفتاب بالاتر می آمد بر تعداد بازاریان و کسبه افزوده می شد و آنها که در باز کردن مغازه ها مردد بودند نیز به آن دسته که از صبح خیلی زود کرکره آهنی مغازه ها را بالا کشیده و مشغول رفت و روب و تمیز کردن در و دیوار دکان ها و بیرون ریختن شیشه های شکسته بودند پیوستند.به غیر از مغازه داران، طوافان، دستفروشان و دارندگان دکه های کوچک نیز کم‌کم از حالت شک و تردید بیرون آمدند و مشغول برپا کردن جلوخان مغازه و برپا ساختن سایبان ها شدند.بدنبال مغازه داران از ساعت هشت و نیم خریداران و دلالان بازار نیز روانه دالان های بازار شدند و بعضی خرید و فروش های جزئی در میان چشم های کنجکاو  بینندگان انجام شد..... عده زیادی از کسانی که امروز به عنوان خریدار به بازار آمده بودند  جزو تماشاچیان و ناظران بودند و قصد خرید نداشتند یا اینکه برای اطمینان از باز بودن بازار به آنجا آمده بودند. قوای انتظامی بازار امروز منحصر به چند کامیون کماندو و سرباز و پلیس بود که روبه روی سبزه میدان توقف کرده بودند....
روزنامه کیهان - چهارشنبه 22 خرداد 1342
کپی