اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
سال 1340(نیمه اول)

تشکیل نهضت آزادی ایران

تشکیل نهضت آزادی ایران
حسن مجیدی

بنا به دعوتی که توسط آقای مهندس مهدی بازرگان از طرف هیأت مؤسسین «نهضت آزادی ایران» بعمل آمده بود، از ساعت 6 بعدازظهر دیروز، اجتماعی در منزل آقای سید صادق فیروزآبادی تشکیل شد و طی آن تأسیس نهضت آزادی ایران اعلام گردید.

 
در این جلسه آقای مهندس بازرگان پس از اعلام موجودیت و آغاز فعالیت نهضت آزادی ایران اظهار داشت: باید از موقعیت مساعد جهانی و ایران استفاده کرد و مملکت را از این وضع نجات داد و این امر را از وظایف شرعی و اخلاقی و وطنی مردم دانست.
سپس آقای حسن نزیه ضمن تشریح مرامنامه نهضت آزادی ایران و تحلیل اوضاع سیاسی داخلی و خارجی نتیجه گرفت که در جهان پرآشوب امروز آخرین راه حل که هم به نفع ملت ایران و هم به صلاح صلح دنیا باشد بیطرفی در مقابل دو بلوک شرق و غرب است و افزود این روشی بود که آقای دکتر محمد مصدق در پیش گرفت و در همان موقع از طرف دنیا پذیرفته شد آن روز وضع ایران بهتر از وضع موجود بود.
هیأت مؤسسین نهضت آزادی ایران عبارتند از: آقایان سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس منصور عطائی، حسن نزیه، رحیم عطایی و عباس معینی....
روزنامه کیهان - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1340
 
کپی