اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارائه داد؛

پیشنهاد پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

پیشنهاد پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه کرده است.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به منظور رفع اختلاف موجود در رویه عملی آیین نامه بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دلیل عدم صراحت آیین نامه و عدم تعیین مبدأ زمانی در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، پیشنهاد نموده که هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می شود، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شود./ایلنا

کپی