اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

3 اولویت مهم دولت

3 اولویت مهم دولت
لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

دولت برای یک‌سال پایانی فعالیت خود نقشه راه اقتصادی تدوین کرده است و می‌خواهد بر‌اساس 10 محور شامل مدیریت هزینه دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولت، ثبات در بازارهای مالی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در معادن، افزایش نرخ اشتغال، تکیه بر درآمدهای مالیاتی و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از کرونا سیاستگذاری کند.


با توجه به شرایط کشور و فضایی که خانوارها با آن مواجه هستند، توصیه می‌کنم که دولت به نرخ تورم بیش از هر موضوع دیگری توجه کند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و با اجرای برخی از سیاست‌ها جلوی افزایش آن را بگیرد، خانواده‌ها فشار کمتری را متحمل می‌شوند.
قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است و تحت هیچ شرایطی مردم نمی‌توانند تورم بیشتری را بپذیرند، بدین جهت ضرورت دارد که سیاستگذاران رویه‌ای را دنبال کنند که طی آن نرخ تورم کاهشی شود. از این‌رو اصلاح قدرت خرید مردم با کاهش نرخ تورم یکی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت دوازدهم در عمر باقی مانده خود می‌تواند دنبال کند. مسأله دیگری که پیشنهاد می‌شود دولت در فصل هشتم فعالیت خود دنبال کند تا به سمت ترمیم فضای اقتصادی برویم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. دولت سازمان موازی و زائد زیادی دارد که بایستی آنهارا  رفع‌تکلیف کند؛ دولت با ادغام سازمان‌های موازی و حذف سازمان‌های زائد می‌تواند در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند و البته دولت روحانی می‌تواند دولت سالم‌تری را به دولت سیزدهم تحویل دهد.
در این میان نباید نگرانی وجود داشته باشد که حذف یک سازمان و ارگان به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، شیوع ویروس کرونا نشان داد که با حذف و ادغام برخی از سازمان‌های دولتی، چارچوب اقتصادی دچار مشکل نخواهد شد.
نکته دیگری که در نقشه راه اقتصادی دولت نیامده و آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، بهبود روابط ایران با سایر کشورها است. بخش قابل توجهی از این ارتباط از عهده دولت خارج است اما وزارت امور خارجه و دولتمردان بایستی به این سمت حرکت کنند و سطح تعامل با کشورهای خارجی را افزایش دهند.
در حال حاضر ایران کمترین سطح روابط را با کشورهای مختلف و حتی کشورهای همسایه دارد؛ این امر برای کشوری که می‌خواهد پیشرفت کند، نکته بسیار منفی است و البته هزینه‌های توسعه را افزایش می‌دهد. برای آنکه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند و اقتصاد در مسیر درستی قرار گیرد توصیه می‌کنم به سمت بازنگری روابط با سایر کشورها برویم. در این صورت می‌توان از خیلی از بحران‌ها و چالش‌ها عبور کرد. در تمام دنیا کشورها برای توسعه و بالندگی سطح روابط خارجی خود را افزایش می‌دهند و قطعاً ایران از این قاعده مستثنی نیست.
اگر سه مورد یاد شده در دستور کار دولت قرار گیرد، اقتصاد کنترل و از فشارهایی که این روزها بر مردم وارد شده است، کاسته می‌شود. در یک‌سال باقی مانده فرصت برای انجام سه موضوع یاد شده وجود دارد و نباید این‌گونه تصور کرد که دولت زمان برای اجرای بندهای یاد شده ندارد.


 

کپی