اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

ظرفیت رشته‌های پزشکی ۶۰ درصد افزایش داشت

ظرفیت رشته‌های پزشکی ۶۰ درصد افزایش داشت

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ظرفیت رشته‌های پزشکی ۶۰ درصد افزایش داشته است که طی سال‌های آتی، ثمرات آن را خواهیم دید.

 چندی پیش مخاطبان با ثبت سوژه‌ای با عنوان «طرح افزایش ظرفیت رشته ‌های پزشکی و پرستاری را تصویب کنید» ، خواستار پیگری آن شدند.

در این راستا علی‌اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی گفت: منطقی کردن و مستند کردن پذیرش و ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر اساس معیارها و تأمین منابع و نیروی انسانی است. ممکن است متقاضی برخی رشته‌ها زیاد باشد، به دلیل اینکه جذابیت برخی رشته‌های دیگر کم شده و اگر وضعیت شغلی سایر رشته‌ها رونق بگیرد متقاضیان این رشته‌ها حتما کاهش پیدا می‌کنند؛ ظرفیت رشته‌های پزشکی حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است و اثرات آن طی سال‌های آتی ملاحظه خواهد شد و اثرات آن از دوسال دیگر مشاهده می‌شود.

حق دوست تأکید کرد: در شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط انباشت پزشک عمومی داریم و در مناطقی هم کمبود پزشک داریم، به کارگیری و تأمین منابع، برای جذب پزشکان باید مد نظر قرار گیرد، از سویی می‌بینیم که کمبود پرستار داریم و پرستار بیکار هم داریم؛ آموزش باید جزئی از بسته اصلاحی در زمینه تربیت پزشکان باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس مستندات علمی برای 300 رشته محل وزارت بهداشت، برآورد انجام شده و بر اساس نقشه راه و مفهوم آمایش سرزمینی درحال تربیت دانشجویان هستیم؛ اصحاب رسانه می‌توانند منصفانه این نقشه راه را ملاحظه کنند و به نقد بکشند./فارس

کپی